Forskning.no

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning hvor Høgskolen i Innlandet er medlem.

Høgskolen i Lillehammer har tidligere vært medlem siden 2003 og Høgskolen i Hedmark siden 2012.

forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning.

Publiserte saker fra Høgskolen i Innlandet