Language: NOR | ENG

Slåtten og Lien med artikkel Total Quality Management & Business

Førsteamanuensis Terje Slåtten og professor Gudbrand Lien har fått publisert artikkelen « The links between psychological capital, social capital, and work-related performance – A study of service sales representatives» i Total Quality Management & Business Excellence. 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Camilla Marie Fosse og Erik Pedersen som begge er tidligere masterstudenter ved HINN. Artikkelen fikk for øvrig også Best Paper Award på en internasjonal konferanse ved Universitetet i Cardiff i Wales høsten 2018.

 

Sist endret: .