Slåtten, Lien og Svenkerud om tilsette i førstelinjetenester på sjukehus

Førsteamanuensane Terje Slåtten og Peer Jacob Svenkerud har saman med professor Gudbrand Lien har publisert artikkelen « The role of organizational attractiveness in an internal market-oriented culture (IMOC): a study of hospital frontline employees» i tidsskriftet BMC Health Services Research.

Sist endret: .