Language: NOR | ENG

Singhal og Svenkerud med artiklar i Journal of Development Communication

Arvind Singhal, professor II ved HINN, og dekan Peer Jacob Svenkerud er medforfattarar på to artiklar som nyleg er publisert i Journal of Development Communication.

Arvind Singhal og Peer Jacob Svenkerud er medforfattere på artikkelen "A Positive Deviance Inquiry on Effective Communicative Practices of Rural Indian Women Entrepreneurs". Artikkelen tar utgangspunkt i spørsmålet om kvifor nokre kvinnelige forretningsgründere på landsbygda i India lukkast, trass i utfordringar som låge leseferdigheiter, enormt hushaldningsansvar, lite støttande sosiale strukturer og undertrykkande kulturelle praksisar. 

I tillegg er Singhal medforfatter på artikkelen "Using Television Drama as Entertainment-Education to Tackle Domestic Violence in China". Her har forskarane evaluert ein statlig kinesisk TV-serie som har hatt som formål å auke folks bevissthet rundt vald i heimen. 

Sist endret: .