Language: NOR | ENG

Roald Undlien med artikkel i Journal of Sport for Development

Stipendiat Roald Undlien har fått publisert artikkelen  «Lasting social value or a one-off? People with intellectual disabilities` experiences with volunteering for the Youth Olympic Games” i Journal of Sport for Development. 

-Dette er en oppfølgingsstudie som tar for seg en gruppe utviklingshemmede, som jobbet som frivillige under ungdoms-OL på Lillehammer, to år etter arrangementet. Målet var å se hvordan deres frivillige innsats har påvirket livskvaliteten og den sosiale kapitalen hos de unge voksne med utviklingshemming, sier Undlien.

Funnene viser at forskjellene innad i gruppa var store. Noen fikk seg fast jobb i ordinære stillinger som et direkte resultat av jobbingen på ungdoms-OL, mens andre har det med seg som et sterkt og positivt minne – uten at det har påvirket hverdagen i nevneverdig grad utover det.

-Arrangementet har på flere måter bygd broer mellom dennom gruppa og andre som de i utgangspunktet har lite til felles med, gjennom å være en felles positiv og sterk opplevelse, forsterket av alle elementene i frivillighetsuniformen, som brukes jevnlig den dag i dag. Det har også bundet gruppa tettere sammen, og gitt dem en eksklusiv opplevelse som de kan minnes i fellsskap, forklarer Undlien.

Sist endret: .