Language: NOR | ENG

Ndlela med bok om krisekommunikasjon

En krise kommer som regel uventet, men det er likevel mulig å planlegge god kommunikasjon med alle de som krisen påvirker. Det er utgangspunktet for Martin Nkosi Ndlelas nye bok.

"Interessentperspektiv på krisekommunikasjon" er nylig utgitt på Universitetsforlaget

Martin Nkosi Ndlela, som er førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring, presenterer en oppdatert, forskningsbasert introduksjon til dette flerfaglige feltet. Han tar utgangspunkt i en oversikt over «mulige kriser» og hvilke behov for kommunikasjon som vil oppstå. Boka tilbyr konkrete modeller og metoder for effektiv, interessentbasert krisekommunikasjon.

Sist endret: .