Language: NOR | ENG

Kristiansen og Bjørgen om yrkesidentitet og profesjonsstudier

Førsteamanuensis Anne Mette Bjørgen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk og prosjektleder Line Kristiansen ved SELL, har skrevet en vitenskapelig artikkel om hvordan yrkesidentitet kan utvikles gjennom videreutdanning. 

Artikkelen er nylig publisert i Nordisk sygeplejeforskning og er tilgjengelig på Idunn.no:  https://www.idunn.no/nsf/2019/02/hvordan_kan_yrkesidentiteten_somparamedic_utvikles_gjennom?fbclid=IwAR2F58-ATcdhfeu-qdh_aw4JP2fHJVOamBvRJM_CWVW1xv6ZY_9J7cZze8c

Nasjonal Paramedic-utdanning (NPU) er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell som først ble opprettet i 2003 ved Høgskolen i Lillehammer. Studiet tilbys fra 2016 ved NTNU i Gjøvik. https://www.ntnu.no/studier/aarparamed

Sist endret: .