Kleppang, Hartz, Thurston og Hagquist om fysisk aktivitet og depresjon