Klein oppnemd i nasjonalt tvisteutval for NVI-rapportering

Professor Jørgen Klein er oppnemd som representant frå universitets - og høgskolesektoren i det nasjonale tvisteutvalet for NVI-rapportering.

Utvalet skal avgjere saker der institusjonane ikkje blir einige om korleis ein publikasjon skal registrerast og rapporterast i Cristin.

Tvisteutvalet er samansett av ein representant og ein vara frå kvar av dei tre sektorane (universitet og høgskole, helse og institutt), som omfattast av NVI-systemet.

Sist endret: .