Kahilainen, Skår og Larsen om klimaendringar og økosystem i innsjøar

Professor Kimmo Kahilainen blei intervjua i artikkelen " Climate change in the subarctic: warmer lakes pose a danger to cold-water fish populations" på nettavisen sciencenordic.com 10. april 2019.

Artikkelen er opprinneleg skrive av kommunikasjonsdirektør Frode Skår for forskning.no og omset til engelsk av kommunikasjonsrådgivar Noorit Larsen.

Sist endret: .