Language: NOR | ENG

Helge Toft om samanheng mellom psyke og immunforsvar i KK

Høgskolelektor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet, Helge Toft, er intervjua av KK ifm forsking på immunforsvaret og psykisk helse. 

Helge Toft er stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), ved Sykehuset Innlandet, og høgskolelektor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet. Han påpeker at kunnskapen om at immunforsvaret er koblet sammen med humør og psyke er godt etablert i dag – selv om forskningsområdet er relativt nytt.

Les hele saken på KK 

Sist endret: .