Grimsmo Jørgensen om inkluderande læringsmiljø i Sunnfjord

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen leia to planleggingsdagar for alle dei tilsette i barnehagar og skolar i Sunnfjord kommune, innan satsinga "Inkluderende læringsmiljø" 4. - 5. april 2019. Dei er alle deltakarar i nettkursa "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" som Høgskolen i Innlandet har utvikla.

4. april heldt Grimsmo Jørgensen dessutan eit foredrag om betydninga av samarbeidet mellom barnehage/skole og heim for alle foreldre i kommunen. Vidare blei ho intervjua av både  Firdaposten og NRK Sogn og Fjordane.

Sist endret: .