Language: NOR | ENG

Grimsmo Jørgensen med kronikk og føredrag

Ingrid Grimsmo Jørgensen har publisert kronikk om heim-skule-samarbeid i vidaregåande skule i GD 9. august. 

Grimsmo Jørgensen har og halde føredrag for tilsette i Ål kommune 15.- august. Tema for føredraget var "Dialogiske samtaler med barn og foreldre - forbygging, avdekking og håndtering av krenkelser". Same dag heldt ho eit føredrag for tilsette i Hol kommune. Tema her var "Arbeid i trygge relasjoner i et inkluderende barnehage- og skolemiljø". 

Sist endret: .