Language: NOR | ENG

Erasmus+ midler til "Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations"

Prosjektsøknaden "Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations" (SPOT) er tildelt til saman vel 3,3 millioner kroner (fordelt på partnerinstitusjonene) frå Erasmus+, på programmet "Cooperation for innovation and the exchange of good practices and Strategic Partnerships for Higher Education".

Prosjektet (2019-2022) er eit samarbeid mellom fem partnerinstitusjonar: Uniwersytet Lodzki, Polen; Høgskolen i Innlandet; Instituto Plitecnico de Leira, Portugal;  Politecnico di Torino, Italia; Mersin Universiteti, Tyrkia; og Stanislawa Leszczygiego Polskiej Akademii Nauk, Polen.

"Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations" (SPOT) er relatert til Even Tjørve, professor på Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring (ROM) - Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS), si forsknig på romlege (spatial) aspekter av hytteturismen, som er eit fagfelt der Professor Tjørve har publisert mange viktige studier. Dette er også grunnlaget for hans forskingsopphald ved Victoria University of Wellington, New Zealand, i 2019-2020.

Sist endret: .