Language: NOR | ENG

de Sousa om kaffeproduksjon og klimaendringar

Stipendiat Kauê de Sousa har publisert artikkelen " The future of coffee and cocoa agroforestry in a warmer Mesoamerica" i Scientific Reports saman med Maarten van Zonneveld, Milena Holmgren, Roeland Kindt og Jenny C. Ordoñez.

I samband med publiseringa av den vitenskapelige artikkelen, har de Sousa også publisert innlegget " Why climate change means a rethink of coffee and cocoa production systems" i Bioversity International.

Sist endret: .