Stipendiater med paper på NEON-konferansen

Følgende INTOP-stipendiater presenterte paper på NEON-konferansen på Lillehammer hotel 20. - 22. november 2018:

  • Sigrid Myklebø med paperet "Fra klasserom til arbeidsplass: En studie av oversettelse og oversettere i introduksjonsprogrammet for flyktninger"
  • Gunhild Wedum med paperet "Retrovasjon – innovasjon med utspring i tradisjon i matbransjen"
  • Jo Anders Sollien med paperet "Digitalization and youth-public service encounters – Exploring how youth and employees experience and adapt to digital communication"
  • Gard Ringen Høybjerg med paperet "Backwards Into the Future: Time and Reluctance in a Service Organisation Merger"
  • Erlend Aas Gulbrandsen med paperet "From sold issues to making a difference. An exploratory study of situated sustainability worker praxis as enactment of roles"
  • Ole Andreas Haukåsen med paperet "Distribuert innovasjon – Lederens rolle og innvirkning for å skape et konkurransefortrinn"
  • Line Jenhaug med papered "User problems in user-driven service innovation  - a study of resistance among employees"
Sist endret: .