Aaseth om sjukdomen Menkes og Wilson

Professor Jan Aaseth har publisert artikkelen " Chelating principles in Menkes and Wilson diseases: Choosing the right compounds in the right combinations at the right time" i tidsskriftet Journal of Inorganic Biochemistry.

Aaseth har skrive artikkelen saman med Nina Horn, Lisbeth Birk Møller og Valeria Marina Nurchi.

Sist endret: .