Language: NOR | ENG

Yoga – hvorfor har det blitt så populært?

Yoga – hvorfor har det blitt så populært?

Professor Miranda Thurston har skrevet om den økende populariteten til Yoga som et verdensomspennende fritidsfenomen.

 

Professor  Miranda Thurston ved Seksjon for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet har publisert artikkelen “ A quest for relaxation? A figurational analysis of the transformation of yoga into a global leisure time phenomenon” i Sport and Society sammen med Daniel Bloyce ved University of Chester. 

Forfatterne kaster lys over hvordan yoga, en flere tusen år gammel øvelse fra India, har blitt et verdensomspennende fritidsfenomen. De tar utgangspunkt i Eric Dunning og Norbert Elias’ konsept ‘quest for excitement’. Et viktig poeng i dette konseptet er at samfunnet har utviklet seg til å bestå av forutsigbare, ensformige og rutinepregede hverdager hvor mennesker til enhver tid må ha kontroll på sine følelser.

Fritiden har med det blitt en viktig motvekt, hvor en kan søke seg til arenaer som tillater friere utfoldelse og med det også opplevelsen av spenning.

På tross av at yoga er forbundet med avspenning og avkobling argumenterer Thurston og Bloyce for at det er avkobling fra hverdagslige restriksjoner som skaper en økning i lystbetonte følelser på lik linje med hva lek og spill gjør.

Videre konkluderer de ved å referere til pandemien vi alle nå opplever, som gir utslag i enda større grad av restriksjoner enn hva vi normalt er vant med. Det er en påminner om at fysisk aktiv fritid kan gi følelser av spenning og glede som igjen fremhever hvordan fritiden påvirker vår mentale helse.