Language: NOR | ENG

Watten mot vindkraft

Samlet sett er det et stygt misforhold mellom vindkraftens strømproduksjon på den ene siden og omfattende naturrasering og skadevirkninger på den annen side, mener professor emeritus Reidulf G. Watten. 

Watten er miljøpsykolog ved Institutt for psykologi ved Høgskolen i Innlandet, og skriver om et kritisk innlegg om landbasert vindkraft  i Dagens Perspektiv

"Skal vindkraften erstatte kullkraft i Europa, må produksjonen være langt større. Da må turbinene ut i havet," skriver Watten.