Language: NOR | ENG

VR-teknologi i NOKUTs podcast

Bilde fra VR-medisinrommet

Slik ser framtidas undervisningsrom ut. Studentene skal lære seg å håndtere medisiner i det virtuelle medisinrommet.  

Høgskolens utvikling av et virtuelt medisinrom til sykepleierutdanningen var tema i den nye utgaven av NOKUTs podcast. 

NOKUTs egen podcast, NOKUT-podden, inviterte høgskolelektor Lucie Furulund, høgskolelektor  Frank Rune Martinsen og student Ida Amalie Hansen til en samtale om det unike virtuelle medisinrommet som Høgskolen i Innlandet har utviklet. 

Med VR-briller kan sykepleierstudentene få praktisk øving i beregning av medisiner, uten risiko og med mulighet for verdifull mengdetrening. 

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet, blant annet i et innslag i Dagsrevyen i fjor høst, og VR-undervisningen har vekket interesse på konferanser i inn- og utland.