Language: NOR | ENG

– Viser samfunnets styrke

Illustrasjonsbilde coronavirus

Vi viser stor handlekraft i møte med Korona-pandemien. Kan vi vise like stor handlekraft i møte med klimaendringene, spør HINN-forskerne.  

Tiltakene mot korona viser at vi kan handle raskt ved en krise, skriver forskere ved HINN. Kan det overføres til klimakampen?

Store endringer kan åpne et handlingsrom hvor det er mulig å etablere nye vaner, skriver seks forskere fra forskningsgruppa for miljøpsykologi ved HINN i en artikkel på psykologisk.no.

Krisesituasjonen med spredningen av koronavirus «viser hvilke styrker samfunn kan vise når tilliten til lederne er høy, og folk oppfordres til samarbeid. Da er folk villige til å gå langt for å bidra til å løse problemer», skriver forskerne.

Spørsmålet, skriver de, er om vi kan ta med oss noen av atferdsendringene dagens krisesituasjon har presset fram i det videre arbeidet med å løse verdens miljøproblemer.

«Vi er i en situasjon hvor vi presses til å prøve ut nye løsninger – og får dermed unike muligheter til å oppdage og teste ut hva som eventuelt kan fungere. Det positive med dette er at vi potensielt tar med oss nye vaner når samfunnet går tilbake til normalen. Dette gir oss muligheter til å gjøre fundamentale tiltak for å imøtegå klimaendringene.»

De seks forskerne fra Høgskolen i Innlandet som har skrevet artikkelen «Kan et virus reversere klimaendringene» er høgskolelektor Marin Kristine Henriksen, førsteamanuensis Åshild L. Hauge, høgskolelektor Kelsey Tisthammer, høgskolelektor  Monica Rønning, stipendiat  Ingeborg Flagstad og førsteamanuensis Svein Åge K. Johnsen.