Language: NOR | ENG

Veggeland: Utdanning bør koste

Vi må slutte å se på kostnadsøkningen i utdannings- og forskningssektoren som et problem, skriver Noralv Veggeland i Khrono. 

Effektivitet og offentlig sparing er blitt et «must» ord i den politiske nyliberalismens dominante maktutøvelse i vestlige land. Det dreier seg om å heve konkurranseevnen i all samfunnsvirksomhet fra velferdstjenester til industriell produksjon. Det framstilles ideologisk som et nødvendig gode for individ og samfunn uten diskusjon. Men nå kommer en fagbasert kritikk og koronakrisen aktualiserer denne kritikken, skriver  Noralv Veggeland, professor emeritus i offentlig politikk ved Høgskolen i Innlandet i kommentaren.