Language: NOR | ENG

Trygve Beyer Broch med bok om norsk håndball og idrettskultur

portrett av Trygve Beyer Broch

Førsteamanuensis  Trygve Beyer Broch ved Høgskolen i Innlandet har gitt ut en bok om håndball og idrettskultur. 

Ny bok har et etnografisk blikk på norsk håndball.

Trygve Beyer Broch er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HINN, der han blant annet underviser i kultursosiologiske tilnærminger til fysisk aktivitet, kropp og folkehelse.

Nå er han gitt ut en monografi publisert på Palgrave Macmillan med tittelen « A Performative Feel for the Game. How Meaningful Sports Shape Gender, Bodies, and Social Life». 

Boka behandler hvordan meninger om og meningen med idrett beveger seg mellom det offentlige ordskiftet og praksis – samt hvordan universelle idretter alltid også forstås i relasjon til de kulturene de er plassert i. Broch benytter det kultur-sosiologiske perspektivet som utarbeides ved CCS-senteret ved Yale University, der han også er tilknyttet som som Faculty Fellow. Resultatet er en kombinasjon av performance-teori, samt antropologisk og sosiologisk teori generelt. 

Boka tar for seg norsk kvinnehåndballs storhetstid, samt herrelandslagets begynnende internasjonale gjennombrudd under Christian Berge.

Philip Smith skriver om Brochs bok i forordet: “He shows how in the case of Norwegian handball the sports/gender code is flipped. Women embody resilience, determination, and the capacity to take pain. It is the men and the boys who are critiqued as wimps, who lack toughness, and who fail to measure up”.