Language: NOR | ENG

Tøffere for Norge med Biden i presidentstolen

Gjermund Forfang Rongved skriver om norsk forsvarspolitikk etter presidentskiftet i USA i kronikk i Morgenbladet. 

Donald Trump er ute og Joe Biden er USAs nye president. Nato-vennlige Biden vil forsøke å gjenoppbygge tilliten mellom USA og Nato etter Trump-årene og gi USA den internasjonale lederroller, men det kan også medføre mer press på Norge i årene som kommer, skriver Rongved i kronikken " Et dyrt smil" i Morgenbladet (bak betalingsmur). 

"USA trer inn igjen i den internasjonale lederrollen, men bak smilet er det alvor og en forventning om at Norge og andre Nato-land må yte mer for at den kollektive sikkerheten skal fungere. Det vil medføre press for økte forsvarsbudsjetter i årene som kommer", skriver han.

Gjermund Forfang Rongved er førsteamanuensis ved  Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.