Language: NOR | ENG

Straks professor

Straks professor

Bare det formelle gjenstår før Martin Nkosi Ndlela blir professor

Martin Nkosi Ndlela ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring er vurdert professorkompetent. 

Den formelle godkjennelsen i skolens egne organer gjenstår, men erfaringer tilsier at det skal gå bra, skriver prodekan forskning på Handelshøgskolen, Gudbrand Lien.

Komiteen sin sluttvurdering gjengitt på bildet

(Komiteen sin sluttvurdering gjengitt på bildet.)