Language: NOR | ENG

Støtte til rovdyrprosjekt

Forskere ved Høgskolen i Innlandet har fått støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt om rovdyr og beitedyr.

Høgskolen i Innlandet fått finansiering fra Norsk Forskningsråd til å utrede muligheter for utmarksbeiting i ulvesonen, med prosjektet «Beiting i skog med rovdyr for økt artsmangfold og bærekraftig produksjon av mat og tømmer».

Prosjektet ledes av  Barbara Zimmermann fra Institutt for skog- og utmarksfag på HINN på Evenstad.