Language: NOR | ENG

Språkforskere frykter for tegnspråktilbudet

Språkforskere frykter for tegnspråktilbudet

Pernille Hansen

Viktig språkmiljø for barn og unge kan forsvinne. 

Etter et vedtak i Stortinget i vår er Statped pålagt å krympe egen virksomhet og spare store beløp. Språkforskere ved MultiLing – Senter for flerspråklighet og Høgskolen i Innlandet er bekymret for at kuttene vil gå ut over døve og hørselshemmede barn.

I dag får elever fra rundt i landet bo på internat i Oslo, Bergen og Trondheim i noen uker som del av tilbudet om tegnspråklig opplæring. Nå ser det ut til at internattilbudet kan forsvinne fra nyttår og erstattes med hotell, og et viktig språkmiljø forsvinner. 

– Vi håper ledelsen i Statped finner midler til å redde internattilbudet for døve og hørselshemmede barn, samtidig som vi er bekymret for hva de da vil kutte. Problemet er at Statped strupes og tvinges til å sette utsatte grupper opp mot hverandre, sier  Pernille Hansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

-->  Mer på UiOs nettsider