Language: NOR | ENG

Somby i skoledebatt

Førsteamanuensis Hege Merete Somby fra lærerutdanningen på HINN svarer samfunnsdebattant Sanna Sarromaa i et innlegg i VG. Sarromaas uttalelser "bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss som jobber hardt hver eneste dag for elever skal oppleve at deres tilstedeværelse og innsats på skolen er viktig," skriver hun.