Language: NOR | ENG

Sønderskov med kronikk om lokaldemokratiet

Sønderskov med kronikk om lokaldemokratiet

Mette Sønderskov er forsker ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet. 

Vi har et problem når lokalpolitikernes holdninger til å involvere innbyggerne på nye måter hindrer mellomvalgsdeltakelse og innovasjon, skriver Mette Sønderskov. 

Forsker ved Østlandsforskning Mette Sønderskov skiver i en kronikk i Kommunal Rapport om behovet for å supplere eksisterende lokalpolitiske institusjoner med mer direkte eller deltakende former for demokrati. Hun mener lokalpolitikernes holdninger til å involvere innbyggerne på nye måter kan være en barriere. 

Kanskje kan administrasjonen komme på banen og spille lokalpolitikerne gode, slik at de kan håndtere forventninger om samskaping og innovasjon, skriver hun videre. 

Kronikken bygger på hennes doktorgrad " Lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse: En propp for demokratisk innovasjon?" fra 2019.  

Vil du hjelpe oss å bli bedre?