Language: NOR | ENG

Smarte Hamar

Forskere ved HINN jobber med å utvikle Hamar til en "smart by". 

Førsteamanuensis Victoria K. Slettli og førsteamanuensis Xiang Ying Mei ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultetet for Økonomi og samfunnsvitenskap har skrevet om prosjektet i Hamar Arbeiderblad

"Selv om det er store byer som London, Helsinki, Amsterdam og Barcelona som er de mest kjente eksemplene på smarte byer, viser satsingen på Smart Hamar at slike initiativer ikke er forbeholdt for store byer," skriver de.