Language: NOR | ENG

Skal redusere klimaavtrykk og omkostninger i filmbransjen

Skal redusere klimaavtrykk og omkostninger i filmbransjen

Den norske filmskolen har i samarbeid med CEFIMA og SELL fått tilsagn på 4,5 millioner kroner til et prosjekt for bærekraft og innovasjon. 

 

Prosjektet VIPROS skal utvikle innovative og bærekraftige arbeidsmåter for film, tv og audiovisuell bransje gjennom et samarbeid mellom fire europeiske utdanningsinstitusjoner og internasjonal film og spillbransje. Nå har prosjektet fått støtte gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

Prosjektet skal jobbe for at nyutdannede i bransjen kan ta i bruk ny teknologi som skal heve kreativiteten, redusere kostnadene og ta miljømessige hensyn i produksjonslinjene.