Language: NOR | ENG

Skal forske på hjemmeskole

Illustrasjonsbilde skoleelev

Forskerne skal studere skoleelevenes opplevelse av fjernundervisningen. 

Høgskolen i Innlandet skal i en stor undersøkelse kartlegge hvordan skolelever har opplevd hjemmeskole under koronakrisen. 

Rundt 11.000 elever i Hedmark skal få mulighet til å svare på en undersøkelse som professor Thomas Nordahl og kollegene hans på Høgskolen i Innlandet denne uka setter i gang. Etter stengningen av skolene og overgangen til hjemmebasert undervisning 12.mars, begynne de fleste på skolen igjen i løpet av uka vi er inne i nå. 

Undersøkelsen er nettbasert og det er elever fra femte til tiende trinn som skal svare. Svarene skal forskerne sammenligne med en tidligere undersøkelse.

– Jeg vil tro at det har vært store variasjoner i elevenes opplevelse av hjemmeskoletilbudet. Det har fungert veldig ulikt fra skole til skole. Noen elever har nok taklet dette veldig bra og opplevd tilbudet som godt, mens det har vært utfordrende for andre, sier Nordahl til avisa Østlendingen

Det skal skrives en rapport om undersøkelsen og kommunene skal få tilgang til resultatene fra sine skoler. 

Nordahl og kollegene Ellen Nesset Mælan, Kjersti Håland og Lillian Gran skrev i en kronikk publisert tidligere i vår at "Forskjellene mellom elevene kan øke i den situasjonen vi har nå. Ikke alle foreldre har samme muligheter til å følge opp barnas skolearbeid. Det er heller ikke alle barn som har de samme forutsetningene for å jobbe selvstendig med skoleopplegg hjemme."