Language: NOR | ENG

Skal forske på dataspillavhengighet

Ole Christoffer Haga

Ole Christoffer Haga ved Spillskolen, HINN. 

Hvilke egenskaper ved et dataspill kan bidra til avhengighet? Det skal forsker ved HINN finne ut.  

Førstelektor Ole Christoffer Haga ved Institutt for spillutdanninger ved Høgskolen i Innlandet har fått tildelt 192 000 kroner fra Medietilsynet til et prosjekt om spillavhengighet. 

Studien skal se på hvordan dataspillets elementer kommer til syne og opptrer for spilleren og hvordan dette kan bidra til avhengighet.

Også stipendiat Ingeborg Holmene ved Faggruppe film- og fjernsynsvitenskap har fått tildelt midler av Medietilsynet. Holmene har fått 60 000 kroner for å studere filmbransjen og sosiale medier, og hvorvidt sosiale medier gir film- og tv-bransjen et større spillerom for å treffe et relevant publikum for norske nisjeprodukter. 

Drøyt fire millioner kroner er i år fordelt på 12 forskningsprosjekter og seks masteroppgaver. Medietilsynet mottok totalt 42 søknader.