Language: NOR | ENG

Sella Aarrestad Provan med opprykk

Sella Aarrestad Provan med opprykk

Sella Aarrestad Provan er tilkjent professorkompetanse fra 1. februar.

Provan er knyttet til seksjon for folkehelse ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap og studieprogrammene Bachelor i folkehelsearbeid og Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner samt forskergruppen Teknologi for helse og fysisk aktivitet.

Hun er utdannet revmatolog og har en deltidsstilling som overlege og forsker på Diakonhjemmet sykehus.