Language: NOR | ENG

Rapport om filmbransjen

Professor Audun Engelstad har bidratt til en evaluering av statens tilskuddsordninger til film. 

Rapporten er skrevet på oppdrag for Kulturdepartementet og utført i et samarbeid mellom Menon Economics, førstemanuensis Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI og professor Audun Engelstad ved Høgskolen i Innlandet

Konklusjonene presenteres på Tromsø International Film Festival og rapporten er publisert på Kulturdepartementets nettsider