Language: NOR | ENG

Publiseringsstatistikken klar

Den årlige statistikken over forskningspublisering er klar.

I årets NVI-rapportering kommer det fram hvor mange publiseringspoeng de enkelte norske forskningsinstitusjoner fikk i 2020, basert på publisering i vitenskapelige tidsskrifter og bøker. Dette tallgrunnlaget har betydning for statlige bevilgninger.

Tallene for 2020 viser en økning i publiseringspoeng på 3,5 prosent for Høgskolen i Innlandet.

Forskerne ved HINN presterte totalt 475,39 poeng i 2020, eller 0,73 poeng per faglig ansatt.

Av disse er 158 poeng på nivå 2, som er publiseringskanaler som er ledende og de mest betydelige innen sine fagfelt.

Blant fakultetene på HINN har Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap den høyeste publiseringen med 0,97 poeng per faglig ansatt. Fakultetet hadde en markant økning på nivå 2, hvor de har gått fra snaut 19 prosent i 2019 til 27 prosent i 2020.

Høgskolen i Innlandet hadde en sterk økning i publiseringspoeng fra 2018 til 2019.