Language: NOR | ENG

Pandemien rammer stipendiatene

Pandemien rammer stipendiatene

Øystein Olav Skaar ved HINN er en av flere som har sett på konsekvensene av pandemien for stipendiater.

Forskning HINN har bidratt til viser at halvparten av stipendiatene sier pandemien går utover fremdriften med doktorgraden.

I en kronikk i Dagens Medisin viser førsteamanuensis i pedagogikk ved HINN, Øystein Olav Skaar, sammen med Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda, hvordan koronapandemien har slått ut blant noen av landets stipendiater.

Foreløpige funn viser at selv om det er mye positivt å spore i kartleggingen, rapporterer halvparten av stipendiatene at pandemien har hatt en negativ effekt på fremdriften i doktorgradsprosjektet. 

Videre ser man at seks av ti mener hjemmekontor har påvirket doktorgradsprosjektet negativt, hvor balansen mellom jobb og familieliv, distraksjoner hjemme og mangel på sosial kontakt med kolleger, har vært særlige utfordringer.