Language: NOR | ENG

Over 100 ulver påvist så langt i vinter

Over 100 ulver påvist så langt i vinter

Ulvespor i Bograngen, Innlandet fylke. Foto: Erling Maartmann, Høgskolen i Innlandet-Evenstad

En ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata, viser at det er 57 ulver kun i Norge.

Registreringssesongen på ulv i Skandinavia går mot slutten.

Det er så langt i vinter altså påvist 57 ulver kun i Norge, 43-45 i grenserevir mot Sverige, mens 6 foreløpig har usikker grensestatus - over 100 ulver til sammen.

Det skriver Rovdata på sin hjemmeside i dag.

Rapporten oppsummerer det som er kartlagt av ulv i Norge fram til 15. mars i vinter. Rovdata gjør som vanlig oppmerksom på at dette er foreløpige tall som fortsatt kan endre seg.

Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

Ber om tips

Publikum oppfordres fortsatt til å dele observasjoner av ulv og spor med overvåkingen.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Du kan melde fra om observasjoner til oss i  Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet  Skandobs, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

 

Les hele den foreløpige statusrapporten fra Høgskolen i Innlandet her: 

Ulv i Norge pr. 15. mars 2021 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2020-2021. Rapport 3.