Language: NOR | ENG

Opptak av paneldebatt: Det amerikanske presidentvalget

Panelet

Ole O. Moen,  Svein Melby og Laila Bokhari diskuterte Trump, Biden og amerikansk politikk seks dager før presidentvalget. 

Forskningsgruppe for europeiske og globale studier (EUGlob) og Studentredaksjonen ved HiNN inviterte til lunsjseminar i Drotten på studiested Lillehammer 28.oktober. Paneldeltakerne var enige om at dette er et svært viktig valg –  ikke bare for USA, men for verden, Europa og Norge.

I panelet: 

  • Ole O. Moen, professor i Nordamerikastudier ved UiO
  • Svein Melby, seniorforsker og amerikaekspert ved Institutt for forsvarsstudier
  • Laila Bokhari, tidligere statssekretær ved statsministerens kontor og i UD med bakgrunn fra Harvard Kennedy School.
  • Ordstyrer Ole Gunnar Austvik, professor i politisk økonomi ved HiNN.