Language: NOR | ENG

Nytt forskningsprosjekt om naturbasert trening

Nytt forskningsprosjekt om naturbasert trening

Professor Giovanna Caligiuri ved Høgskolen i Innlandet 

Høgskolen i Innlandet er med i et stort EU-prosjekt for å fremme helse og fysisk aktivitet i naturen.

Prosjektet « GOGREEN ROUTES» har fått støtte fra EU gjennom Horizon 2020-programmet. Flere fagmiljøer ved Høgskolen i Innlandet er involvert i det fireårige prosjektet, sammen med i alt 14 internasjonale samarbeidspartnere. Totalbudsjettet er på hele 120 millioner kroner.

Gjennom prosjektet skal det utvikles ulike fysiske tiltak i seks byer i seks europeiske land, samt digitale og teknologiske løsninger. Målet er å utvikle byene til ambassører for urban bærekraft og fremme velvære og god mental helse gjennom samspillet mellom natur og menneske.

– Dette er et veldig stort prosjekt. Det handler om å finne måter å motivere folk i disse byene og gjøre dem oppmerksomme på hvor bra det kan være å bruke naturen til fysisk aktivitet, sier professor Giovanna Caligiuri ved Seksjon for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet.

HINNs rolle i prosjektet er knyttet til satsingen på naturopplevelser gjennom VR (Virtual Reality) og utvikling av både struktur og innhold. Prosjektet er tilknyttet Forskningsgruppe for  måling av fysisk aktivitet og helse. I tillegg til Caligiuri deltar Sigbjørn Litleskare fra Seksjon for idrett og kroppsøving samt Ole Einar Flaten og Fred Fröhlich fra  Institutt for spillutdanninger – Spillskolen ved  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.

Prosjektet starter i september. Caligiuri begynner ved Universitetet i Sørøst-Norge etter sommeren, men fortsetter i en 20 prosent stilling ved HINN for å jobbe med «GOGREEN ROUTES».

 

Kart prosjekt Gogreen routes