Language: NOR | ENG

Nytt forskningsprosjekt for høgskolen: REBUS – Reuse of building materials in a user perspective

Bygningsarbeider

Mer gjenbruk av byggematerialer er målet for det nye prosjektet miljøpsykologer ved HINN er involvert i. 

HINN er med i et nytt, tverrfaglig prosjekt som skal øke kunnskapen om gjenbruk av byggematerialer. 

På tampen av 2019 kom Forskningsrådet med tildeling av midler til «samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling». Et av prosjektene som fikk tildeling er REBUS, et prosjekt med mål om å utvikle kunnskap som fører til en raskere implementering av gjenbruk av byggematerialer for overgangen til et sirkulært bygd miljø.

Prosjektet er tverrfaglig, med arkitekter, ingeniører og forskere innen miljøpsykologi som samarbeider.

SINTEF Community leder prosjektet, og samarbeider med Høgskolen i Innlandet om de mer samfunnsvitenskapelige perspektivene. Den norske byggebransjen deltar i prosjektet gjennom Boligbygg, FutureBuilt/ Oslo kommune, og Resirqel.

Lærdom fra gjenbruksmarkedet for byggematerialer i andre nordiske land sikres gjennom samarbeid med Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark og IVL, Svensk miljøforskning.

Skal utvikle dokumentasjonsmetoder

Førsteamanuensis i miljøpsykologi Åshild Lappegard Hauge.

Førsteamanuensis i miljøpsykologi Åshild Lappegard Hauge,

Dokumentasjonsmetoder for kvaliteten på brukte byggematerialer eksisterer i dag ikke, hverken i forskrifter eller som frivillig system.

Ingeniørene på SINTEF Community vil derfor jobbe med å utvikle beste metode for å måle både teknisk ytelse og skadelig innhold i produkter og komponenter som skal vurderes for ombruk, og identifisere hvordan eksisterende evalueringer og merkinger kan utvikles til å kommunisere om materialer i et livssyklusperspektiv.

Miljøpsykologiforskerne ved høgskolen skal samle inn kvantitative og kvalitative data om brukererfaringer og holdninger som kan ligge til grunn for utviklingen av dokumentasjonsmetoder. Dette vil gi forståelse og innsikt i brukerbehov og motivasjon for å velge brukte byggematerialer. For en raskere implementering av gjenbruksmaterialer i byggebransjen vil miljøpsykologiforskerne også jobbe med nettverksstrategier for opplæring, og anbefalinger for incitamenter i offentlige anskaffelser og forskrifter.

REBUS vil også jobbe med to konkrete pilotprosjekter sammen; bygninger med gjenbruksmaterialer, der praktisk kunnskap vil dokumenteres, og metoder for å måle kvalitet og ytelse vil testes og implementeres. Gjennom dette samarbeid med industrien håper vi å finne praktiske løsninger og utvikle metoder som gir en raskere implementering av gjenbrukte byggematerialer.

Arbeidet fra Høgskolen i Innlandet skal i hovedsak utføres av PhD-stipendiat som blir ansatt i løpet våren 2020.

Kontaktperson: Førsteamanuensis i miljøpsykologi Åshild Lappegard Hauge, ashild.hauge@inn.no