Language: NOR | ENG

Nye kronikkar frå Veggeland

Professor Noralv Veggeland med fleire kronikkar og artiklar dei siste vekene. Her er nokre av dei:

«Skatteetatens siste blødme» i Nationen 5. desember 2019.

«Effektivitet som må avvises» i Tidsskrift for velferdsforskning 04 / 2019 (Volum 22). https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2019/04

«Juss, politikk og Nav» i Dag og Tid

«Democratic Governance in Scandinavia: Development and Challenges for the Regulatory State”. Article in Public ESADEgov e – bulletin, Spain. http://www.esade.edu/public 29. november 2019. 

«Høie eller Normann/Meyer?», kronikk i Dagens Perspektiv 28. november 2019.