Language: NOR | ENG

Ny rapport om hjemmeskole under pandemien

Hjemmeskole kan gi større forskjell mellom de som presterer godt og de som presterer mindre godt i skolen, viser forskningsrapport.

Artikkelen "  Norwegian students’ experiences of homeschooling during the COVID-19 pandemic", skrevet av fire forskere på SePU, har blitt publisert i European Journal of Special Needs Education.

Forskningen viser at elevene opplevde mindre støtte og tilbakemelding da de hadde hjemmeskole i vår, og mindre muntlig tilbakemelding. Lavt-presterende elever hadde lavere innsats og lavere forventning om mestring.