Language: NOR | ENG

Ny bok om folkehelse og livsmestring i skolen

Ny bok om folkehelse og livsmestring i skolen

Flere HINN-forskere har bidrag i ny utgivelse ment for grunnskolelærerstudenter og lærere.

Antologien " Folkehelse og livsmestring i skolen. I fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming" er nå utgitt på Fagbokforlaget. 

Folkehelse og livsmestring er et nytt og komplekst tema i skolesammenheng som utfordrer læreren på flere områder, skriver forlaget i sin presentasjon. Antologien reiser spørsmål rundt hvilket innhold folkehelse og livsmestring skal ha og hva begrepet tverrfaglig undervisning egentlig innebærer.

Boka presenterer ulike faglige perspektiver på temaet og gir eksempler på hvordan dette kan undervises i skolen. 

Professor Miranda Thurston ved Seksjon for folkehelse har skrevet ett av kapitlene. Også Ken Green og Hege Eikeland Tjomsland, som begge er tilknyttet Høgskolen i Innlandet, har bidrag i antologien.

Mer om boka på forlagets nettsider.