Language: NOR | ENG

Nordtug om psykoanalyse og mobbing

Nordtug om psykoanalyse og mobbing

Birgit Nordtug er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Hva innebærer det å ta psykoanalysens idé om det ubevisste på alvor i tilnærmingen til mobbeproblemet i skolen?

Førsteamanuensis  Birgit Nordtug ved   Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har sammen med Jenny Steinnes ved Steinerhøyskolen publisert artikkelen   «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing? i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 

Artikkelens analyse viser at både mobbingen og kampen mot mobbing skriver seg inn i diskurser som gjenfinnes i en rekke sammenhenger, noe som synes å bidra til status quo i mobbefeltet.

Det argumenteres derfor for å flytte oppmerksomheten fra å implementere tiltak i eksisterende diskurser til å ønske velkommen en praksis som rokker ved selve grunnlaget for at diskurser kan oppstå og opprettholdes; en praksis som dermed ikke kan presenteres i en diskurs.