Language: NOR | ENG

Nordtug med artikkel om tallfesting av ungdoms psykiske helse

Nordtug med artikkel om tallfesting av ungdoms psykiske helse

Når ungdoms psykiske helse tallfestes i Ungdata, blir dette mangfoldige og omskiftelige fenomenet håndterbart i politikkutformingen. Men hva er det som tallfestes, spør førsteamanuensis Birgit Nordtug. 

Ungdata skal gi myndighetene et kunnskapsgrunnlag for å utforme utforming innen oppvekst og folkehelse.

Men det er en fare for at Ungdata kan bidra til at det ikke tas høyde for viktige distinksjoner i tilnærmingen til ungdommenes psykiske helse i politikkutformingen og folkehelsearbeidet, skriver  Birgit Nordtug og psykologspesialist Per Are Løkke i  Fontene forskning

Nordtug har også tidligere skrevet om temaet, blant annet i en kronikk i Khrono