Language: NOR | ENG

Nettverket INNOFF formelt stiftet

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) ble formelt stiftet på Lillehammer 27. november.

Nettverket har som ambisjon å bidra til å styrke forskningen på innovasjon i offentlig sektor i Norge, og utvikle forskningens betydning og relevans for omstillingen av offentlig sektor for å nå FNs bærekraftsmål (SDG).

På stiftelsesmøtet var 17 institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren samt instituttsektoren representert. Nettverket omfatter deltakelse fra ca. 150 forskere over hele landet.

Professor Ulla Higdem fra HINN er styremedlem.