Language: NOR | ENG

Neby med artikkel om museår

Jo høyere opp i fjellsiden man kom, desto flere mus var det under et museår, viser forskning ved Høgskolen i Innlandet. 

Magne Neby, stipendiat og høgskolelektor på studiested Evenstad, har skrevet en kronikk i forskning.no om temaet.

Kronikken er basert på artikkelen " Seasonality shapes the amplitude of vole population dynamics rather than generalist predators", som nylig er publisert i tidsskriftet Oikos med avdøde professor  Harry Peter Andreassen som hovedforfatter. 

Studien gir et forvarsel om at kortere og mildere vintre i framtiden vil gi svakere smågnagersykluser i våre barskoger, skriver Neby. 

  • Les artikkelen i forskning.no her