Language: NOR | ENG

Nacey med ny antologi

Professor og prodekan Susan Nacey ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er hovedredaktør av en nyutgitt antologi – «Metaphor identification in multiple languages: MIPVU around the world» på John Benjamins Publishing Company.

Antologien utforsker språklig metaforidentifisering i en lang rekke språk og språkfamilier. Tretti forskere fra totalt femten land har bidratt til antologien, som rettes både mot forskere og undervisere.

Susan Nacey er medforfatter på tre av kapitlene, «MIPVU in multiple languages», «What the MIPVU protocol doesn’t tell you (even though it mostly does)» og «Linguistic metaphor identification in Scandinavian».

Det sistnevnte kapittelet gir veiledning i metaforidentifisering av tekst skrevet på norsk bokmål, svensk eller dansk, og er forfattet sammen med Linda Greve (Aarhus universitet, Danmark) og Marlene Johansson Falck (Umeå universitet, Sverige).

Portrett av forskerne

Lettie Dorst (Leiden University, Nederland) er til venstre i bildet og Gudrun Reijnierse (Radboud University Nijmegen, Nederland) er til høyre. Tina Krennmayr fra Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland, var ikke til stede da bildet ble tatt.