Language: NOR | ENG

Musikere er mer åpne og fordomsfrie

Illustrasjon gitar

Studien viser at enkelte personlighetstrekk er mer framtredende hos musikere enn hos andre mennesker (foto: Colourbox/illustrasjonsbilde).

HINN-forskere har studert hvilke personlighetstrekk musikere har. 

I artikkelen " Personality traits in musicians" i "Current Issues in Personality Psychology", skriver Nikita Gjermund,  Inge BrechanSvein Åge K. Johnsen og  Reidulf G. Watten om en studie der de har undersøkt personlighetstrekk hos musikere. 

883 personer var med i studien, både musikere og ikke-musikere, som alle fylte ut et spørreskjema.  

Resultatene viser at musikere hadde signifikant høyere score på åpenhet sammenlignet med ikke-musikere, men lavere poeng på planmessighet. Det var ingen forskjeller i gruppene for utadvendthet og emosjonell stabilitet og medmenneskelighet. 

Disse resultatene antyder at musikere er mer kreative, intellektuelt åpne og fordomsfrie enn ikke-musikere, skriver forskerne.

Niktita Gjermund er tilknyttet Akershus universitetssykehus, mens Brechan, Johnsen og Watten alle er tilknyttet Institutt for psykologi ved Høgskolen i Innlandet.